Blankenberge neemt energiebesparende maatregelen, maar heeft ook ambitieuze windmolenplannen RSS

De Blankenbergse klimaat- en duurzaamheidsambities zijn groot. Op korte termijn wil het bestuur energiebesparende maatregelen nemen binnen het eigen patrimonium. Op (middel)lange termijn zoek de stad naar innovatieve, duurzame en financieel haalbare manieren om in eigen energieopwekking te voorzien.

Zeker in tijden waarin de energiecrisis volop woedt, zoekt de stad naar nieuwe manieren om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen en wil het zijn ambities rond klimaat hardmaken. Anderzijds wil de stad de inwoners en de toekomstige generaties een blijvende, structurele oplossing bieden. Op korte termijn bekijkt het bestuur welke energiebesparende maatregelen het kan nemen binnen het eigen patrimonium. Zo zijn er al belangrijke verbeteringen in de energiehuishouding gepland bij de bouw van het zwembad en sportcomplex en ook in het stadhuis zijn er enkele duurzame vernieuwingen aan het dak en het schrijnwerk op til. Maar het bestuur denkt ruimer.

De sterke evoluties op het vlak van windenergie zorgen ervoor dat de stad met vier windmolens eigenlijk moeten kunnen voorzien in het totale jaarlijkse energieverbruik van alle inwoners. Eén moderne windturbine produceert al snel méér energie dan 30.000 zonnepanelen samen. Wetende dat ook de kost voor het bouwen en onderhouden van windmolens de voorbije jaren drastisch gedaald is, lijkt dat het bestuur een uitgelezen kans om actie te ondernemen. De beperkte kosten in combinatie met de hoge energieprijzen en de vernieuwde mogelijkheden rond energiedelen, zorgen er bovendien voor dat investeren in een eigen windpark ook financieel een goede keuze is. De opbrengst van de turbines komt de stad én de inwoners dus sowieso ten goede.

Lagere energiefactuur voor de stad én zijn inwoners

De steeds hogere energiefactuur weegt niet enkel op de stadskas, het is een groeiende zorg bij heel wat van onze inwoners. Het eigen patrimonium doorlichten en energiezuiniger maken is een belangrijke eerste stap die het stadsbestuur al genomen heeft. Door in de toekomst echter ook zelf energie op te wekken, verlaagt de vraag, verhoogt de onafhankelijkheid en is de stad ook beter bestand tegen prijsschommelingen in de energiemarkt. Met de juiste aanpak realiseert het bestuur zo een meteen een deel van de regionale ambitie omtrent hernieuwbare energie én zullen inwoners geen eenmalige cheque maar een blijvende korting of rendement op hun energiefactuur kunnen krijgen.

Daarenboven is het lokaal bestuur eerder al toegetreden tot het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP 1), maar zal het binnenkort ook een toetreding tot LEKP 2 voorstellen aan de gemeenteraad. Dat is een bijkomend klimaatpact waarbij zes doelstellingen nog wat méér aangescherpt worden. Hierdoor kan de stad zich bijvoorbeeld engageren voor coöperatieve projecten die focussen op hernieuwbare energie.

Timing, locatie en burgerparticipatie

Vóór de windturbines er komen, staat er uiteraard nog een heel wat te gebeuren. In een eerste fase moet een vooronderzoek plaatsvinden om alle opties in kaart te brengen. Daarna zal het bestuur de voorstellen ook aan de bevolking voorleggen om samen tot een beslissing te komen.

Dit project moet er eentje van, voor én met de Blankenbergenaar zijn. De nodige stappen worden de komende jaren gezet. Het bestuur hoopt het project te kunnen realiseren tussen 2025 en 2028.

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022 9 u.