Blankenberge verlengt onderwijscheques schooljaar 2019-2020 RSS

Onderwijs is belangrijk, het Lokaal Bestuur wil goed onderwijs voor de kinderen. Ook om uit armoede te geraken is het belangrijk dat kinderen leren. Ze gaan op bosklassen, ze moeten betalen voor de middaglunch, er zijn schoolfoto’s,… Naar school gaan kost veel geld.

Ouders kunnen via de lokale sociale premies per schooljaar onderwijscheques aankopen. Deze cheques hebben een waarde van 10 euro en kan je voor slechts 2 euro aankopen. Afhankelijk van in welk schooljaar de leerling zit (van kleuteronderwijs tot en met secundair onderwijs) hebben de ouders recht op 4 tot 32 onderwijscheques.

Verlenging onderwijscheques schooljaar 2019-2020

De onderwijscheques moeten normaal gebruikt worden per schooljaar. Door COVID-19 werd het vorige schooljaar vroegtijdig onderbroken en stelde het Lokaal Bestuur vast dat niet alle onderwijscheques van schooljaar 2019-2020 opgebruikt zijn. Het bestuur beslist daarom om de onderwijscheques schooljaar 2019-2020 te verlengen tot en met 31 december 2020.

Naast enkele maatregelen van de hogere overheid, zoals de toeslag op het groeipakket, een verminderd tarief in de kinderopvang voor mensen die inkomensverlies gehad hebben door COVID-19 en aan bepaalde parameters voldoen, wil het Lokaal Bestuur Blankenberge ook lokaal doen wat ze kan om deze gezinnen te ondersteunen. Het verlengen van de geldigheid van onderwijscheques is dan ook een evidentie.

Kom je in aanmerking voor onderwijscheques?

Wil je weten of je recht hebt op onderwijscheques, neem dan contact op met het Sociaal Huis Blankenberge.

Gepubliceerd op zaterdag 24 oktober 2020 9 u.