Bouwen & verbouwen

Voor het bouwen en verbouwen heb je in principe altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning, maar ook in vele andere gevallen zoals het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,... De kostprijs voor deze aanvraag, vind je terug onder Omgevingsvergunning.

Naar gelang van de aard en omvang van de werken zijn er verschillende dossiersamenstellingen waaruit je moet kiezen. Voor meer informatie over welk type aanvraag vereist wordt: www.omgevingsloket.be of wend je tot de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Voor sommige werken heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht echter omgezet in een meldingsplicht.