Bruikleen (hergebruik) en peterschap grafmonument

Bruikleen (hergebruik)

De gemeente is eigenaar van honderden grafmonumenten, met of zonder grafkelder, waarvoor de concessietermijn afgelopen is. Jij kan een concessie voor een grafmonument in bruikleen nemen. Als je een concessie in bruikleen hebt, kan je het grafmonument gebruiken om een stoffelijke overschot of een urne in te begraven.

Peterschap

Je kan individueel of in groep het peterschap over een grafmonument verwerven. In ruil restaureert en onderhoud je het grafmonument. Je wordt geen eigenaar van het monument.

Voorwaarden

Bruikleennemers en peters engageren zich om het grafmonument te onderhouden en indien nodig ook te restaureren.

Bedrag

Peterschap van een grafmonument is kosteloos. Hergebruik is gratis zolang er niet in herbegraven of er geen urne in bijgezet wordt. Bij herbegraving of bijzetting van een urne betaalt de hergebruiker de concessieprijs zoals vastgelegd in het tariefreglement.