Burenbemiddeling

Burenbemiddeling helpt u om problemen met uw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

U kunt een beroep doen op burenbemiddeling wanneer u de communicatie met uw buur wilt herstellen, wanneer u het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer u bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

U neemt contact op met de dienst burenbemiddeling (via de dienst Veiligheid en Samenleven). Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Bedrag

Burenbemiddeling is gratis.

Welke conflicten komen in aanmerking?

Dagdagelijkse ergernissen naar aanleiding van samenleven zoals:
geluidshinder, milieuhinder, overhangende aanplantingen, geurhinder, hinder door
huisdieren, parkeeroverlast, vernielingen en pesterijen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er een strafrechterlijk feit is
of het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld. Noch bij conflicten tussen (ex-)
partners of familieleden, psychologische problemen of verslaving, huurgeschillen en
juridsche geschillen.