Buurtinformatienetwerken

Een buurtinformatienetwerk (kortweg BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een specifieke buurt. 

Het doel van het BIN is om:

  • Het algemene veiligheidsgevoel te verhogen
  • De sociale controle te bevorderen
  • Het belang van preventie te verspreiden

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling:

  • Tussen de lokale politie en de burgers
  • Door het verspreiden van preventieve tips
  • Met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie
  • Afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers

Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.

Buurtinformatienetwerken in Blankenberge

In Blankenberge zijn op dit ogenblik twee netwerken actief.

BIN-Z Blankenberge

Een buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt. De actoren van het project zijn hier de zelfstandige ondernemers, de lokale politie en de lokale bestuurlijke overheden. Niet alleen de zelfstandige ondernemers, maar ook de burgers, de politie, een beroepsvereniging of een lokale overheid mogen initiatief nemen voor de opstart van het BIN-Z. Burgers uit een commerciële buurt kunnen ook betrokken worden.

Als download (zie onderaan) vind je het huishoudelijk reglement en inschrijvingsformulier.

BIN De Wandelaar

In de straat van De Wandelaar is sinds april 2017 een BIN-netwerk actief.