Buurtzorg

Het dienstencentrum wil helpen om de senioren te ondersteunen in het verbeteren van hun levenskwaliteit, in het langer thuis blijven wonen, in het leggen van sociale contacten,...

Door het koppelen van vraag en aanbod willen we het buurtnetwerk rond de senioren versterken en streven we naar een warmhartige buurtzorg in Blankenberge.