Centrum voor dagverzorging De Vierboete

Het centrum voor dagverzorging is een thuiszorgondersteunende dienst die ondersteuning
biedt in zorg en begeleiding op maat van de thuiswonende ouderen, hun familie en
hun mantelzorgers. Iedereen die nog zelfstandig thuis woont, al dan niet met hulp van familie en andere thuiszorgdiensten kan terecht in het centrum.

De Vierboete biedt vanuit een professionele gedrevenheid een gastvrij, gezellig en
toegankelijk huis aan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vooral zichzelf kunnen zijn.

Het doel is de thuiswonende of inwonende oudere zolang mogelijk in zijn/haar
vertrouwde milieu te laten wonen. Heel wat aandacht gaat daarom naar een goede en
vlotte samenwerking met de andere thuiszorgdiensten en de zelfredzaamheid van elke
individuele oudere.

Ook voor mensen met dementieproblematiek is er plaats in de dagopvang,
zij krijgen een aangepast programma aangeboden.

Waarvoor kan je bij ons terecht?