Centrumraad

Iedere bezoeker van De Bollaard kan aan de centrumraad deelnemen. Via de centrumraad kan er op eigen initiatief of op verzoek advies uitgebracht worden over de algemene werking van het dienstencentrum. Onder algemene werking wordt verstaan: alle vormen van dienstverlening, het activiteitenprogramma en het jaarverslag.

De centrumraad dient samengesteld te zijn uit minstens 9 leden. Onder deze 9 leden bevindt zich de centrumleider, een vertegenwoordiger van de lokale ouderenadviesraad en minstens 5 gebruikers van het centrum. De centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar.