Centrumstraten: opstart herstelwerken bestrating RSS

Maandag 9 november 2020, wordt aangevat met de herstelwerken van de bestrating in de recent vernieuwde centrumstraten.

Na de heraanleg werd vastgesteld dat er zowel barsten in de dwarsrichting van de rijweg, als afschilfering van de toplaag optreedt.
Daarnaast is de nieuwe bestrating ook getekend door diverse noodzakelijke ingrepen van nutsmaatschappijen om nieuwe huisaansluitingen te realiseren/supprimeren en defecten te herstellen.

Bij de opmaak van de planning voor deze herstellingswerken wordt rekening gehouden met:

  • de vakantieperiodes (herfstvakantie, kerstvakantie);
  • de bereikbaarheid van de handelszaken;
  • de mobiliteit: er blijven steeds 2 van de 3 verbindingsstraten tussen oost en west (Vissersstraat, Langestraat, Molenstraat) open voor het verkeer;
  • bestaande private werken;
  • de uitvoeringstermijn.

Dit resulteert in de planning die in bijlage gevoegd is.
Op deze planning worden de verschillende fases aangeduid met volgende kleurcodes:

  • geel: nog te herstellen;
  • blauw: periode van herstel – beperkte toegang;
  • oranje: periode van uitharding – doorgang voor voetgangers en fietsers, geen gemotoriseerd verkeer;
  • groen: fase afgewerkt en open voor alle verkeer.

Per fase wordt een week gerekend, voor de uitharding de twee weken die hierop volgen.

Deze werkwijze laat toe een beperkte buffer in te bouwen bij regenweer, doch is onder voorbehoud van lange perioden van wintertoestanden (vorst, sneeuw,…).

Tijdens de werken blijven alle woningen en handelszaken te voet bereikbaar. Voor leveringen dient het lossen tijdelijk te gebeuren op de hoek van de straat. Hierbij verzoeken we de aangeduide omleidingen steeds te respecteren.

Vermits in de periode van de werken (blauw) en uitharding (oranje) ook de huis-aan-huisinzameling voor afval niet kan voorrijden, wordt gevraagd om dit op de tijdstippen en de voorwaarden zoals voorzien op de afvalkalender aan te bieden via de inzamelpunten die hiervoor worden ingericht op de rand van de zones.

Gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020 9.47 u.