College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen.
In de praktijk wordt er een taakverdeling opgemaakt, zodat iedere schepen belast is met de voorbereiding van de dossiers die binnen zijn takenpakket vallen.

Het college van burgemeester en schepenen beheert de inrichtingen (bijvoorbeeld het stadhuis en de bibliotheek) en de eigendommen van de gemeente, houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt de gemeentewerken (bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat), verleent de stedenbouwkundige of verkavelingvergunningen en voert de rechtsgedingen van de stad.

Het college van Blankenberge bestaat uit de burgemeester en zes schepenen (onder wie de voorzitter van Bijzonder Comité Sociale Dienst) en wordt bijgestaan door de algemeen directeur. Het college vergadert wekelijks. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

 • Daphné Dumery N-VA

  Burgemeester

  Contactgegevens

  T
  050 636 405
  E-mail
  daphne.dumery@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Algemeen beleid
  • Politie
  • Brandweer
  • Strandreddingsdienst
  • Preventiedienst
  • Interne preventie
  • Voorzitter Beleidscel
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Personeel/HAPO
  • Rechtszaken
  • Administratieve vereenvoudiging
  • ICT
  • Archief
  • Protocol
 • Jurgen Content sp•a

  1e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 407
  E-mail
  jurgen.content@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Stedenbouw
  • Openbare gebouwen (incl. nog op te richten) en patrimonium
  • Infrastructuur t.b.v. andere bevoegdheden (bv. sport, strand, haven,…)
  • Ruimtelijke ordening + handhaving
  • Wonen
  • Milieu
  • Landbouw
  • Financiën en begroting
  • AGB
  • Levensbeschouwingen
  • De Wullok
  • GIS
  • Energie
 • Sandy Buysschaert CD&V2030

  2e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 408
  E-mail
  sandy.buysschaert@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Openbare werken
  • Mobiliteit en verkeer
  • Parkeerbeleid
  • Openbaar domein, groenbeheer en netheid
  • Afvalbeheer, recyclagepark
  • Burgerlijke stand
  • Bevolking
  • Begraafplaatsen
 • Alfons Monte N-VA

  3e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 409
  E-mail
  alfons.monte@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Cultuur
  • SAMW
  • Bibliotheek
  • Belle Epoque Centrum
  • Toerisme
  • Communicatie
  • Evenementen
  • Erfgoed
 • Nadia Cloetens N-VA

  4e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 410
  E-mail
  nadia.cloetens@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Jeugd
  • Sport
  • Onderwijs
  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse kinderopvang
 • Benny Herpoel N-VA

  5e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 411
  E-mail
  benny.herpoel@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Lokale economie
  • Middenstand
  • Concessies
  • Strand
  • Haven (clubs, reglementen,…)
  • Markten en foren
  • Carnaval
  • Halloween
 • Annie De Pauw sp•a

  Voorzitter bijzonder comité sociale dienst & 6e schepen

  Contactgegevens

  T
  050 636 412
  E-mail
  annie.depauw@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden
  • Sociale zaken
  • Welzijnsbeleid
  • Woonzorgcentrum
  • Assistentiewoningen
  • Jobkracht 10
  • Sociaal Huis
  • Diversiteitsbeleid
  • Buurthuizen
  • Sociale economie
  • Werkgelegenheid, activering, vorming
  • Armoedebestrijding
  • Senioren
  • Gehandicaptenbeleid
  • Huis van het Kind
 • Peter Verheyden

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  E-mail
  peter.verheyden@blankenberge.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW-diensten. Hij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Onder zijn leiding wordt samen met het managementteam het beleid uitgevoerd, dat wordt uitgetekend door de besturen.

  De algemeen directeur bereidt, in samenspraak met de administratie, de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aan de verschillende commissies, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het Vast Bureau, aan de burgemeester en aan de gemeenteraadsvoorzitter/voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden voorgelegd. De algemeen directeur adviseert op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.