Plaatsing concessie evenementenstrand RSS

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge brengt ter kennis dat er een concessie geplaatst wordt voor het exploiteren van een evenementenstrand ter hoogte van het King Beach complex (1225 m²).

De concessie wordt gegund na een openbare procedure met gunning aan de voor de Stad meest gunstige offerte, voor de duur van 2 zomerseizoenen (2020-2021).

Indiening offertes

Kandidaten dienen hun offerte in tegen uiterlijk maandag 20 april 2020 om 10 uur:

  • ofwel per aangetekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Financiën (concessies en vergunningen)
  • ofwel af te geven in openbare zitting in de preventiezaal van het stadhuis, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge (2e verdieping) op 20 april 2020 om 10 uur.

Gunning

De selectiecriteria worden beschreven in artikel 6 van het lastenboek. De offertes die voldoen aan de selectiecriteria worden gequoteerd volgens de gunningscriteria. Deze gunning is voorzien tegen vrijdag 24 april 2020.

Gunningscriteria: zie artikel 7 van het lastenboek. De concessie wordt gegund aan de offerte met de hoogste quotering, die het meest gunstig is voor de Stad.

Alle inlichtingen en lastenboek

Stadhuis Blankenberge, Afdeling Financiën - dienst Vergunningen, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge - T 050 636 519 - hilde.jansseune@blankenberge.be

Download het lastenboek

Gepubliceerd op zaterdag 21 maart 2020 12 u.