Concessie kerstmarkt RSS

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge brengt ter kennis dat er een concessie geplaatst wordt voor het inrichten van een kerstmarkt op het Koning Leopold III-plein (2420 m²).

De concessie wordt gegund na een openbare procedure met gunning aan de voor de stad meest gunstige offerte, voor de duur van 5 opeenvolgende eindejaarsperiodes (2021-2026).

Indiening offertes

Kandidaten dienen hun offerte in tegen uiterlijk maandag 7 juni 2021 om 10 uur:

  • ofwel per aangetekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Financiën (concessies en vergunningen);
  • ofwel af te geven in openbare zitting in de feestzaal van het stadhuis, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge (1e verdieping) op 7 juni 2021 om 10 uur.

Gunning

De selectiecriteria worden beschreven in artikel 6 van het lastenboek in bijlage.

De offertes die voldoen aan de selectiecriteria worden gequoteerd volgens de gunningscriteria. De gunning door het college van burgemeester en schepenen is voorzien op 25 juni 2021 (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen).

Gunningscriteria: zie artikel 7 van het lastenboek.

De concessie wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste quotering, die het meest gunstig is voor de stad.

Info en lastenboek

Het lastenboek kan hieronder als bijlage gedownload worden.

Tijdens de kantooruren van dienst Financiën (concessies en vergunningen) kan het lastenboek ook ingekeken worden op het stadhuis (oude raadzaal).

Info: T 050 636 519 - hilde.jansseune@blankenberge.be 

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 14.30 u.