Concrete plannen

Wat gebeurt er concreet?

Heel binnenkort

 1. Meer zonnepanelen
  • Het lokaal bestuur legt op alle beschikbare daken van openbare gebouwen en sociale woningen zoveel mogelijk zonnepanelen.
  • Het lokaal bestuur start een groepsaankoop voor zonnepanelen. Zo kan elke inwoner kwaliteitsvolle zonnepanelen aankopen aan een goede prijs.
 2. Meer laadpalen
  • Het is de bedoeling om veel meer (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen. Dat is nodig, omdat er tegen 2030 zes keer zoveel elektrische wagens zullen rondrijden. Bovendien kunnen we dankzij de zonnepanelen de laadpalen van groene stroom voorzien.
  • Bezit je aandelen in Klimaatbedrijf Blankenberge? Dan voorzien we korting als je de laadpalen gebruikt.
 3. Meer deelwagens
  • Elektrisch rijden is niet voor iedereen financieel haalbaar. Autodelen is een goed alternatief. Het lokaal bestuur voorziet daarom genoeg elektrische deelwagens. Die zullen opladen aan onze eigen laadpalen, die we gezamenlijk gebruiken met alle coöperanten van Klimaatbedrijf Blankenberge. Het lokaal bestuur sluit aan bij het coöperatief elektrisch deelauto netwerk (CEDAN), zodat iedereen in heel Vlaanderen kan gebruik maken van coöperatieve deelwagens van gelijkaardige klimaatbedrijven.

In de verhuur van deelwagens, de verkoop van energie via laadpalen, en het gebruik van de opgewekte energie van onze zonnepanelen zit het terugverdienmodel.

Later

 1. Energiedelen
  • De latere projecten, moeten de inwoners een vast en voordelig energietarief bieden. Klimaatbedrijf Blankenberge wil daarvoor een hernieuwbare energiegemeenschap vormen. We onderzoeken hoe we met het kimaatbedrijf zelfstandig energie kunnen produceren, distribueren en leveren. Zonder invloed van de energiereuzen. Zo houden we de energieprijzen op lange termijn constant en voordelig voor inwoners en bedrijven. Een energiegemeenschap helpt ook om de inkomende en uitgaande energiestromen nog beter op elkaar af te stemmen. En de energie die we zelf niet gebruiken, kunnen we op het net plaatsen en doorverkopen.
 2. Windmolens plaatsen
  • Het lokaal bestuur wil een aantal grote windmolens plaatsen. Binnenkort start een studie om de beste locaties te bepalen. Als Klimaatbedrijf Blankenberge zélf investeert in windmolens, kan het de zelf opgewekte energie verkopen aan de stad en de inwoners. En dat aan een stabiele, lage prijs. Dit is een groot voordeel dat private spelers niet bieden. Winst maken is niet belangrijk, wel zoveel mogelijk zelfvoorzienend én duurzaam zijn.