Erediensten

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen vanaf 8 juni 2020 worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaald maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m², met een maximum van 200 personen.
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden.
  • De terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
  • Bij begrafenissen is er geen mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest, receptie of koffietafel te organiseren voor meer dan 15 personen.