Extra info voor handelaars

Federale en Vlaamse steunmaatregelen

De corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

De Vlaamse Overheid kent een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen toe, die omwille van de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis verplicht worden om te sluiten of om gedeeltelijk te sluiten. Voor alle voorwaarden en modaliteiten kan je terecht op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio): https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

De website van Vlaio biedt ook een recente FAQ-lijst aan voor alle vragen omtrent de corona hinderpremie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Voor het Besluit van de Vlaamse Regering, klik hier: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 m.b.t. de coronahinderpremie

Sinds 27 maart 2020 kan je je aanvraag voor deze corona hinderpremie online aanvragen via de website van Vlaio!

De corona compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft op 1 april 2020 een corona compensatiepremie afgekondigd. Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken, of winkels die openblijven maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben.

Ook zelfstandigen in bijberoep zullen onder bepaalde voorwaarden een aanspraak kunnen maken op deze compensatiepremie.

Voor meer informatie en voor alle voorwaarden: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Opgelet: voor deze corona compensatiepremie is de applicatie voor de aanvraag nog niet bestaande. Je kan je wel op de website inschrijven voor updates hieromtrent. 

Overige steunmaatregelen

Zowel de federale regering als de Vlaamse regering hebben tal van maatregelen genomen om ondernemingen en zelfstandigen die economische verliezen lijden door deze coronacrisis, te ondersteunen.

Op volgende websites kan je een overzicht vinden van deze steunmaatregelen, samen met hun voorwaarden:

Hou deze websites nauwgezet in de gaten, want er worden regelmatig updates voorzien.