Steunmaatregelen handelaars en ondernemers

Steunmaatregelen Lokaal Bestuur Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge voorziet enkele steunmaatregelen voor handelaars en ondernemers die in Blankenberge gevestigd zijn:

  • Halvering alle tarieven met betrekking tot de belasting op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein voor 2020.

  • Halvering tarief verblijfsbelasting voor 2020 (€ 650 wordt € 325 voor 2020).

  • Concessies: getroffen concessionarissen en vergunninghouders met een exploitatie met toeristische inslag en die buiten de steun van de hogere overheid vallen, krijgen na de crisisperiode een herberekening voor de periode van verplichte sluiting.

Federale en Vlaamse steunmaatregelen

De corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

De Vlaamse Overheid kent een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen toe, die omwille van de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis verplicht worden om te sluiten of om gedeeltelijk te sluiten. Voor alle voorwaarden en modaliteiten kan je terecht op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio): https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

De website van Vlaio biedt ook een recente FAQ-lijst aan voor alle vragen omtrent de corona hinderpremie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Sinds 27 maart 2020 kan je je aanvraag voor deze corona hinderpremie online aanvragen via de website van Vlaio!

De corona compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft op 1 april 2020 een corona compensatiepremie afgekondigd. Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken, of winkels die openblijven maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben.

Ook zelfstandigen in bijberoep zullen onder bepaalde voorwaarden een aanspraak kunnen maken op deze compensatiepremie.

Voor meer informatie en voor alle voorwaarden: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Sinds 5 mei 2020 kan je je aanvraag voor deze corona compensatiepremie online aanvragen via de website van Vlaio.

Overige steunmaatregelen

Zowel de federale regering als de Vlaamse regering hebben tal van maatregelen genomen om ondernemingen en zelfstandigen die economische verliezen lijden door deze coronacrisis, te ondersteunen.

Op volgende websites kan je een overzicht vinden van deze steunmaatregelen, samen met hun voorwaarden:

Hou deze websites nauwgezet in de gaten, want er worden regelmatig updates voorzien.