Steunmaatregelen handelaars en ondernemers

Steunmaatregelen Lokaal Bestuur Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge voorziet enkele steunmaatregelen voor handelaars en ondernemers die in Blankenberge gevestigd zijn:

  • Halvering alle tarieven met betrekking tot de belasting op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein voor 2020.

  • Halvering tarief verblijfsbelasting voor 2020 (€ 650 wordt € 325 voor 2020).

  • Concessies: getroffen concessionarissen en vergunninghouders met een exploitatie met toeristische inslag en die buiten de steun van de hogere overheid vallen, krijgen na de crisisperiode een herberekening voor de periode van verplichte sluiting.

Federale en Vlaamse steunmaatregelen

De corona ondersteuningspremie

De Vlaamse overheid kent een ondersteuningspremie voor ondernemingen en zelfstandigen toe, die omwille van de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode. Deze premie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent, bedraagt de premie € 1.000. Je kan deze premie nog tot en met 15 augustus aanvragen via de website van VLAIO (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie)

Overige steunmaatregelen

Zowel de federale regering als de Vlaamse regering hebben tal van maatregelen genomen om ondernemingen en zelfstandigen die economische verliezen lijden door deze coronacrisis, te ondersteunen.

Op volgende websites kan je een overzicht vinden van deze steunmaatregelen, samen met hun voorwaarden:

Hou deze websites nauwgezet in de gaten, want er worden regelmatig updates voorzien.