Fysieke buitenactiviteiten

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen,…) zijn toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de fysieke afstand van minstens 1,5 meter altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf + 2 telkens dezelfde personen of gezinsleden onder zelfde dak + 2 telkens dezelfde personen).

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. In het kader van deze activiteiten moet men permanent in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook fietsverhuur en verhuur van go-carts is toegestaan!

Speeltuinen zijn terug open voor kinderen tot maximum 12 jaar en onder begeleiding van de ouders (tussen de ouders moet de social distance van 1,5 meter gerespecteerd worden). Er mogen maximum 20 kinderen aanwezig zijn en een bezoek aan de speeltuin mag maximum 30 minuten duren.

Recreatieve verplaatsingen (naar een nabijgelegen park, bos of sportterrein) met voertuigen zijn toegestaan, de afstand die met de wagen wordt afgelegd, moet wel beperkt blijven. Toeristische activiteiten of uitstappen zijn niet toegelaten!

Motoritten met maximum 2 andere mensen, elk op een andere moto (tenzij gezinsleden), zijn toegestaan. Na de uitoefening van de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht, dus je mag geen verplaatsing maken naar jouw boot, tweedeverblijf, vrienden,…

Daguitstappen naar de kust blijven verboden tot het moment waarop de horecazaken terug open gaan.