Handelszaken & markt

Om de lokale economie te steunen, geeft het Lokaal Bestuur aan inwoners en tweedeverblijvers een Blankenbergebon die ze kunnen spenderen bij een lokale handelaar:

  • Inwoners krijgen per persoon een bon van € 20.
  • Eigenaars van een tweede verblijf krijgen een bon van € 50 (ongeacht het aantal verblijvers, één bon per adres).

Hieronder meer informatie over de extra genomen maatregelen in Blankenberge.