Coronavirus: nieuwe maatregelen in Blankenberge RSS

Sinds vanmiddag (woensdag 18 maart om 12 uur) gelden striktere maatregelen. Deze nieuwe maatregelen blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Hieronder een overzicht voor wat van toepassing is op Blankenberge

Burgers moeten maximaal thuis blijven om externe contacten te beperken. Overal dient de sociale afstand gerespecteerd te worden.

Tweedeverblijvers die zich momenteel aan de kust bevinden dienen uiteraard ook rekening te houden met de maatregelen, alsook dat de voorzieningen momenteel gelimiteerd zijn. Uiteraard zijn toeristische verplaatsingen richting kust uitgesloten door het ministerieel besluit.

Je mag enkel je huis verlaten om naar volgende zaken te gaan: voedingswinkel (ook dierenvoeding), dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat, benzinestation, alsook hulp bieden aan kwetsbare personen.

Niet-essentiële winkels blijven gesloten, met uitzondering van krantenwinkels, kappers (1 klant per keer) en nachtwinkels (open tot 22 uur).

Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten. Ook raamverkoop blijft toegestaan.

Afhalen of leveringen aan huis blijven mogelijk, ook na 22 uur.

De markt in Blankenberge wordt afgelast.

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt is (1,5 meter afstand). Zitbanken ter hoogte van de Paravang en Pier blijven toegankelijk maar hou ook hier rekening met voldoende afstand (social distance).

Indien er te veel volk aanwezig is op strand, dijk of staketsels, dan zal de politie optreden in het kader van het samenscholingsverbod. Er wordt dan ook gevraagd aan elke burger om hun gezond verstand te gebruiken.

Elke bijeenkomst of evenement in Blankenberge is verboden. Er geldt een samenscholingsverbod. Huwelijken kunnen doorgaan enkel met de getuigen en de eventuele kinderen van het koppel. Er wordt afgeraden om met meer te zijn. Begrafenissen kunnen ook nog steeds doorgaan in intieme kring (levenspartner, kinderen, broer, zus, ouders).

Opvang in scholen en kinderopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen blijft gegarandeerd.

Zonder tegenbericht blijft het recyclagepark open, ook de huisvuilophaling blijft doorgaan en de groencontainers in de wijken worden dagelijks geledigd.

De horeca, alsook de strandbars, dienen hun terrasmeubilair binnen te plaatsen of op te hokken zodanig dat ze onbruikbaar zijn voor passanten.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Plaatsing van de private strandcabines kan pas vanaf 25 april.

In dienstencentrum De Bollaard kunnen ter plaatse geen maaltijden meer afgehaald worden. Maaltijden worden vanaf nu aan huis geleverd door Ruddersstove.

In De Bollaard kan, indien de huisartsen er nood aan hebben, een triagecentrum worden opgericht. Patiënten die doorverwezen worden door hun huisarts kunnen hier terecht voor een eerste onderzoek. Er worden 3 consultatieruimtes en een grote wachtzaal voorzien, inclusief permanentie van enkele huisartsen. Deze lokalen bevinden zich op een afzonderlijk verdiep en zijn toegankelijk via een aparte ingang, dit om het triagecentrum gescheiden te houden van de andere werkruimtes.

In het kader van Blankenberge HELPT zal aan de voordeur van De Bollaard een doos worden gezet waarin mensen hun zelfgemaakte mondmaskers mogen deponeren. De Bollaard zal instaan voor de verdere verdeling hiervan.

Voor vragen over Buurtzorg kan je terecht op de Buurtzorglijn via 050 43 12 02 (van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur).

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 16.30 u.