Openbare werken

De maatregelen zijn van kracht tot en met 19 april 2020 (einde paasvakantie) en worden indien nodig bijgestuurd.

  • Alle openbare werken worden stilgelegd (Weststraat, Waterkasteelstraat). Hierbij worden de werfzones gefatsoeneerd om de hinder naar de omgeving te beperken.
  • De opstart van nieuwe werken wordt uitgesteld (Duindistellaan, Hugo Verriestlaan).
  • Nutsmaatschappijen voeren enkel nog dringende werken uit.
  • Werken in de haven:
    • De baggerwerken van de havengeul gaan door, waarbij het einde van de baggerwerken voorzien is tegen eind maart. De zandstock zal uitgevoerd zijn tegen eind april 2020.
    • Evenwel kunnen de baggerwerken van de oude haven niet worden opgestart door de beperkte ruimte aan boord van het baggervaartuig.
    • Ook de plaatsing van de nieuwe buispalen waaraan de steigers worden bevestigd, staat momenteel on hold.