Stadsdiensten

De dienstverlening van het Lokaal Bestuur blijft verzekerd. De diensten blijven beperkt open of bereikbaar via telefoon, per mail of op afspraak tijdens de normale openingsuren (met uitzondering van het weekend en donderdagavonden).

Stadsdiensten die enkel op afspraak werken

Burgerzaken

Het loket van burgerlijke stand en bevolking blijft open, maar enkel op afspraak. Maak jouw afspraak via www.blankenberge.be/afspraken-burgerzaken

Lukt het niet om online een afspraak te maken? Dan kan je dit ook telefonisch doen via T 050 636 470 (burgerlijke stand) of via T 050 636 460 (bevolking).
De diensten zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16 uur.
Niet dringende zaken worden via telefoon, e-mail of e-loket behandeld.

Jobkracht 10

Maak een afspraak met Jobkracht 10 via T 050 235 881 of jobkracht10@blankenberge.be.

Sociaal Huis

Maak een afspraak in het Sociaal Huis via T 050 235 800 of sociaalhuis@blankenberge.be.

Het oplaadpunt van de budgetmeter is enkel in de voormiddag geopend.

Recyclagepark

Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Je kan online een afspraak maken via www.blankenberge.be/afspraken-recyclagepark

Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu

De dienst Stedenbouw, Ruimtelijke ordening & Milieu geeft enkel op afspraak uitgebreide inlichtingen over bouwvoorschriften, premies en dergelijke meer. Bel naar T 050 636 440 om een afspraak te maken.

Andere stadsdiensten 

Het Belle Epoque Centrum is open, op voorhand reserveren is aangeraden!

Het Farys Noordzeebad is open. Je kan nog steeds op voorhand reserveren via de webshop.