Stadsdiensten

Ter bescherming van de inwoners, bezoekers en het personeel heeft het Lokaal Bestuur beslist om enkele stadsdiensten te sluiten.

De dienstverlening van het Lokaal Bestuur blijft verzekerd. Alle niet dringende bezoeken aan stadsloketten worden best uitgesteld. De meeste loketten sluiten, maar de diensten blijven wel bereikbaar via telefoon, per mail of op afspraak tijdens de normale openingsuren (met uitzondering van het weekend en donderdagavonden).

In alle stadsgebouwen dien je als bezoeker verplicht een mondmasker te dragen!

Stadsdiensten die enkel op afspraak werken

Burgerzaken

Het loket van burgerlijke stand en bevolking blijft open, maar enkel op afspraak. Maak jouw afspraak via www.blankenberge.be/afspraken-burgerzaken

Lukt het niet om online een afspraak te maken? Dan kan je dit ook telefonisch doen via T 050 636 470 (burgerlijke stand) of via T 050 636 460 (bevolking).
De diensten zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16 uur.
Niet dringende zaken worden via telefoon, e-mail of e-loket behandeld.

Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Jobkracht 10

Maak een afspraak met Jobkracht 10 via T 050 43 12 65 of jobkracht10@blankenberge.be.

Sociaal Huis

Maak een afspraak in het Sociaal Huis via T 050 43 12 08 of sociaalhuis@blankenberge.be.

Bezoekers die een afspraak hebben, dienen aan te bellen en worden 1 per 1 binnengelaten. Ook dient elke bezoeker bij het binnen komen verplicht zijn/haar handen te wassen.

Het oplaadpunt van de budgetmeter is enkel in de voormiddag geopend.

Recyclagepark

Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Je kan online een afspraak maken via www.blankenberge.be/afspraken-recyclagepark. Op het recyclagepark moet je verplicht een mondmasker dragen!

Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Maak een afspraak voor dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu via www.blankenberge.be/afspraak-strom

Stadsdiensten die vanaf 5 december 2020 opnieuw openen

Het Belle Epoque Centrum is vanaf 5 december 2020 opnieuw open, op voorhand reserveren is verplicht!

Stadsdiensten die vanaf 7 december 2020 opnieuw openen

Het Farys Noordzeebad opent op maandag 7 december 2020 opnieuw de deuren voor baantjeszwemmers. Je dient jouw tijdsslot op voorhand te reserveren via de webshop!