Stadsdiensten

De maatregelen zijn van kracht tot en met 19 april 2020 (einde paasvakantie) en worden indien nodig bijgestuurd.

Ter bescherming van de inwoners, bezoekers en het personeel heeft het Lokaal Bestuur beslist om enkele stadsdiensten te sluiten.

De dienstverlening van het Lokaal Bestuur blijft verzekerd. Alle niet dringende bezoeken aan stadsloketten worden best uitgesteld. De meeste loketten sluiten, maar de diensten blijven wel bereikbaar via telefoon, per mail of op afspraak tijdens de normale openingsuren (met uitzondering van het weekend en donderdagavonden).

Deze stadsdiensten werken enkel op afspraak:

Het loket van burgerlijke stand en bevolking blijft open voor dringende zaken, maar enkel op afspraak. Maak jouw afspraak via:

De diensten zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16 uur.
Niet dringende zaken worden via telefoon, e-mail of e-loket behandeld.
Huwelijken mogen in beperkte kring doorgaan (enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Jobkracht 10 en het Sociaal Huis werken enkel op afspraak:

Bezoekers die een afspraak hebben, dienen aan te bellen en worden 1 per 1 binnengelaten. Ook dient elke bezoeker bij het binnen komen verplicht zijn/haar handen te wassen.

Het oplaadpunt van de budgetmeter is enkel in de voormiddag geopend.

Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Zit je met afval (geen restafval) dat dringend weg moet? Neem dan contact op met het Infopunt Toerisme (T 050 636 620) en maak een afspraak.

Deze stadsdiensten sluiten hun deuren:

 • Belle Epoque Centrum
 • Bibliotheek
 • Cultuurcentrum
 • Dienstencentrum De Bollaard
 • Woonzorgcentrum De Strandjutter
 • Dagverzorgingscentrum De Vierboete
 • Exporuimte De Meridiaan
 • Sportzaal Farys d'Hoogploate
 • Sportzaal Farys Sportdoze
 • Farys Noordzeebad
 • Infopunt Toerisme
 • Jeugddienst
 • Jeugdherberg De Wullok
 • Jeugdhuis De Leute
 • Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
 • Sportdienst
 • Balies stadhuis met uitzondering van de loketten van burgerlijke stand en bevolking

De stadsdiensten blijven wel bereikbaar via telefoon, per mail of op afspraak tijdens de normale openingsuren met uitzondering van het weekend.