Tweedeverblijvers

Tweedeverblijvers (eigenaars en huurders voor een duur van één jaar) mogen opnieuw naar hun tweede verblijf in Blankenberge komen, dit ook om te overnachten.

Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

  • Een huis of een appartement;
  • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bijvoorbeeld een (sta)caravan, bungalow).

Als je naar je tweede verblijf komt, volg dan ook hier de algemene coronamaatregelen (net zoals je thuis ook moet doen).

Mobiele woningen

Vanaf 8 juni 2020 is het ook mogelijk om je met een mobiele woning te verplaatsen (zoals een caravan), want meerdaagse reizen binnen België zijn dan opnieuw toegelaten.

Reizen naar andere landen van de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) zijn pas vanaf 15 juni 2020 mogelijk omdat België dan pas zijn grenzen opent.
Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.