Vrije Tijd

Vanaf maandag 19 oktober 2020 mag je met dezelfde 1 persoon een nauw contact hebben bovenop jouw gezin, dit blijft al minstens zo tot 19 november 2020. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen.

Privébijeenkomsten thuis zijn beperkt tot het eigen gezin + maximaal 4 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend), met het respecteren van een veilige afstand of het dragen van een mondmasker indien er geen afstand kan gehouden worden.

Niet-georganiseerde samenscholingen buiten zijn beperkt tot maximaal 4 personen. Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod en de politie zal hier ook tegen optreden.

Het Lokaal Bestuur geeft een vrijetijdspas ter waarde van € 10 aan elke inwoner en per tweede verblijf (2 stuks).

Hieronder meer informatie over de extra genomen maatregelen in Blankenberge qua vrijetijdsbeleving.