Vrije Tijd

Vanaf woensdag 29 juli 2020 wordt de sociale bubbel weer kleiner en mag je per gezin (en dus niet meer per individu!) met dezelfde 5 personen afspreken en dit tot eind augustus. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop jouw gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen.

Niet-begeleide groepsbijeenkomsten (familie- en vriendenbijeenkomsten) worden beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod en de politie zal hier ook tegen optreden.

Het Lokaal Bestuur geeft een vrijetijdspas ter waarde van € 10 aan elke inwoner en per tweede verblijf (2 stuks). Het Lokaal Bestuur is nog volop bezig om dit uit te werken en van zodra dit op punt staat zal dit via de reguliere communicatiekanalen bekend worden gemaakt.

Hieronder meer informatie over de extra genomen maatregelen in Blankenberge qua vrijetijdsbeleving.