Vrije Tijd

Sinds 1 september is er geen beperking meer op het aantal personen die een huishouden thuis mag ontvangen. 

Hieronder meer informatie over de extra genomen maatregelen in Blankenberge qua vrijetijdsbeleving.