Vrije Tijd

Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

Niet-georganiseerde samenscholingen buiten zijn beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, met het respecteren van een veilige afstand en/of het dragen van een mondmasker. Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod en de politie zal hier ook tegen optreden.

Hieronder meer informatie over de extra genomen maatregelen in Blankenberge qua vrijetijdsbeleving.