Woonomgeving & afval

Afvalophaling

De huis-aan-huisophaling van restafval, PMD en papier en karton blijft doorgaan.

Klein gevaarlijk afval (KGA) kan eenmaal per maand binnengebracht worden op het recyclagepark (zonder afspraak) of ingeleverd worden via de wijkinzamelingen.
Meer info over de inzamelingsdata

Recyclagepark

Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Je kan online een afspraak maken via www.blankenberge.be/afspraken.

Op het recyclagepark moet je verplicht een mondmasker dragen!