Woonomgeving, afval & vergunningen

Drukte in Blankenberge

Bekijk de actuele drukte in het centrum van Blankenberge

Omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft beslist om de termijnen voor een omgevingsvergunningsaanvraag te verlengen met:

  • 60 dagen voor een gewone vergunningsprocedure
  • 30 dagen voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure.

Ook de termijnen voor het aantekenen van administratief beroep werden verlengd.

Update: de opgeschorte openbare onderzoeken worden vanaf 24 april 2020 hervat.

Afval

  • De huis-aan-huisophaling van restafval, PMD en papier en karton blijft doorgaan.
  • Door de afwezigheid van kustbezoekers (niet-essentiële verplaatsingen, en dus ook bezoekjes aan de kust, zijn niet toegelaten), heeft het coronavirus een impact op de dagelijkse werking van de afvalophaaldienst bij IVBO en moet het beschikbare personeel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom start de nachtinzameling in Blankenberge dit jaar later en vallen extra ophalingen weg.
    De nachtophaling gaat in 2020 van start op maandag 20 april (in plaats van op maandag 30 maart).
  • Klein gevaarlijk afval (KGA) kan eenmaal per maand binnengebracht worden op het recyclagepark (zonder afspraak) of ingeleverd worden via de wijkinzamelingen.
    Meer info over de inzamelingsdata.
  • Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Je kan online een afspraak maken via www.blankenberge.be/afspraken. Op het recyclagepark moet je verplicht een mondmasker dragen!