Woonomgeving, afval & vergunningen

Omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft beslist om de termijnen voor een omgevingsvergunningsaanvraag te verlengen met:

  • 60 dagen voor een gewone vergunningsprocedure
  • 30 dagen voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure.

Ook de termijnen voor het aantekenen van administratief beroep werden verlengd.

Strandcabines

De plaatsing van private strandcabines kan pas op latere datum plaatsvinden:

  • uitmeten strand: maandag 20 april 2020
  • plaatsen van strandcabines: vanaf zaterdag 25 april 2020

Er worden 5 weken voorzien voor de opbouw van de cabines.

De bagger- en suppletiewerken in de vaargeul en op het strand van Blankenberge zijn later begonnen dan voorzien. Bijgevolg zal het baggerstort, gelegen aan de zone dichtbij het staketsel, langer dan voorspeld nodig zijn om het strand van een toereikend banket te voorzien in het kader van het Masterplan Kustveiligheid AMDK.
Dit betekent dat de standplaatsen 1005 tot 1173 en 4001 tot 4177, niet voor 1 mei 2020 geplaatst kunnen worden.

Meer info over deze maatregel

Afval

  • De huis-aan-huisophaling van restafval, PMD en papier en karton blijft doorgaan.
  • Door de afwezigheid van kustbezoekers (niet-essentiële verplaatsingen, en dus ook bezoekjes aan de kust, zijn niet toegelaten), heeft het coronavirus een impact op de dagelijkse werking van de afvalophaaldienst bij IVBO en moet het beschikbare personeel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom start de nachtinzameling in Blankenberge dit jaar later en vallen extra ophalingen weg.
    De nachtophaling gaat in 2020 van start op maandag 20 april (in plaats van op maandag 30 maart) en de extra ophalingen van huisvuil in zone 1 op vrijdagen 3 april, 10 april en 17 april vervallen.
  • Het recyclagepark is enkel open op afspraak. Zit je met afval (geen restafval!) dat dringend weg moet? Neem dan contact op met het Infopunt Toerisme (T 050 636 620) en maak een afspraak. Bekijk hier de voorwaarden voor het maken van een afspraak.
  • Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Het is toegestaan om, indien je alleen, met één gezinslid of vriend(in) gaat wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag ten allen tijde rubberen of latex handschoenen.