Woonzorgcentrum De Strandjutter

Bezoekregeling 

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen nauwe contacten en sociale contacten van de bewoner. Elke bezoeker mag tijdens het kamerbezoek zijn/haar mondmasker afzetten.

Er staat geen beperking meer op het aantal verschillende personen die op bezoek mogen komen.

In functie van de grootte van de kamer beperken we het aantal bezoekers dat gelijktijdig op kamerbezoek komt. We rekenen op het gezond verstand van bewoners en bezoekers om het aantal personen op de kamer tot een minimum te beperken. Meerdere bezoekers kunnen elkaar ontmoeten in de cafetaria of op het terras.

Zorg steeds voor een goede ventilatie op de kamer.

Mondmasker

Een mondmasker dragen en afstand houden blijven belangrijke aandachtspunten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom blijft een mondmasker verplicht (m.u.v. kinderen jonger dan 12 jaar) bij verplaatsingen in het woonzorgcentrum en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Cafetaria

Er zijn geen beperkingen meer rond het aantal personen die aan één tafel mogen zitten. Ook de verplichte afstand tussen de tafels valt weg. Wel willen we vragen om hoog-risicocontacten tussen tafelgezelschappen te vermijden. Een hoog-risicocontact is bijvoorbeeld een gesprek van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (face-to-face).
Draag een chirurgisch mondneusmasker bij verplaatsingen, enkel aan tafel mag je je masker afzetten.