Woonzorgcentrum De Strandjutter

Had je een hoog-risicocontact, heb je symptomen of voel je je ziek? Stel je bezoek dan uit naar een later moment.

Basismaatregelen: 

Het woonzorgcentrum houdt zich aan volgende basismaatregelen: 

  • een goede handhygiëne;
  • het respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondneusmasker. Elke bezoeker vanaf 12 jaar draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van de voorziening, bij verplaatsingen en tijdens de bezoeken;
  • een goede ventilatie en verluchting. Tijdens het bezoek kan u het raam op kipstand zetten en de deur open laten;
  • een goed onderhoud, reiniging en desinfectie;
  • alertheid voor symptomen van COVID-19 en het nemen van de nodige maatregelen. Indien u een hoog-risicocontact had of symptomen vertoont is extra voorzichtigheid geboden.

Code geel

Het woonzorgcentrum hanteert een risicokleurcode. Het Outbreak Management Team van de voorziening beslist wanneer overgeschakeld wordt van kleurcode op basis van de ratio ziekte ernst/aantal gevallen. Ze hanteren vijf kleurcodes: groen, geel, oranje, rood en donkerrood.

Op dit moment geldt code geel: 

  • vrij kamerbezoek is mogelijk tussen 8 en 20 uur;
  • bezoekers hebben toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes;
  • de cafetaria is toegankelijk;
  • activiteiten kunnen ook afdelingsoverschrijdend plaatsvinden. De familie kan opnieuw uitgenodigd worden om deel te nemen;
  • test een bewoner positief? Dan is bezoek enkel mogelijk na contact met de teamcoach.