Zorg

De maatregelen in de zorgsector gelden zolang de coronamaatregelen opgelegd door de federale overheid van kracht zijn.

De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. Daarom is het soms leuk om te kunnen rekenen op je buren. Download, print en knip deze kaartjes en steek ze bij je buren in de bus. Misschien kunnen ze de komende weken je hulp wel gebruiken. Of omgekeerd.

Hulpvragen? 

Hulp nodig? Hier kan je terecht: 

  • www.watwat.be: info voor kinderen en jongeren op maat van de leeftijd 
  • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): voor volwassenen of jongeren met nood aan een gesprek en advies rond hulpverlening:
  • Tele-onthaal: T 106 bij acute nood aan opvanggesprek 
  • Zelfmoordlijn.be - T 1813: bij zelfmoordpreventie
  • T 1712 of www.1712.be: vragen en advies over alle soorten geweld 
  • T 078 15 10 20: de druglijn, bij vragen en advies over druggebruik