Zorg

In de zorginstellingen van het Lokaal Bestuur Blankenberge blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Denk maar aan woonzorgcentrum De Strandjutter, het vaccinatiecentrum, dagverzorgingscentrum De Vierboete, kinderdagverblijf 't Schelpje, ziekenhuis AZ Zeno Blankenberge.

De maatregelen in de zorgsector gelden zolang de coronamaatregelen opgelegd door de federale overheid van kracht zijn.

Hulpvragen? 

Hulp nodig? Hier kan je terecht: 

  • www.watwat.be: info voor kinderen en jongeren op maat van de leeftijd 
  • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): voor volwassenen of jongeren met nood aan een gesprek en advies rond hulpverlening:
  • Tele-onthaal: T 106 bij acute nood aan opvanggesprek 
  • Zelfmoordlijn.be - T 1813: bij zelfmoordpreventie
  • T 1712 of www.1712.be: vragen en advies over alle soorten geweld 
  • T 078 15 10 20: de druglijn, bij vragen en advies over druggebruik