Crowdcontrol

Blankenberge is klaar om deze zomer inwoners, bezoekers en de toeristen op een veilige manier te ontvangen in het winkelcentrum en op het strand. Daarvoor heeft het een goed uitgekiend plan klaar om mensenstromen te kanaliseren richting minder drukke plekken in de stad. Spreiding blijft het codewoord. Maar ongeacht de positief evoluerende coronacijfers, blijven de regels duidelijk: afstand houden en mondmasker dragen bij grote drukte. Overlast en geweld tolereren we niet en zal prioritair door de politiediensten aangepakt worden.

Strand

Ook dit jaar zetten we strandcoaches in om alles in goede banen te leiden. Ze zullen niet alleen sensibiliseren om voldoende te spreiden, maar zullen er ook op toezien dat bubbels niet té groot worden en houden veiligheidshalve voortdurend een oogje in het zeil. Is er overlast of merken ze geweld? Dan spelen ze kort op de bal en kan de politie snel ingeschakeld worden.

Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid aan strandbezoekers om in zone Casino gratis een windscherm uit te lenen. Ideaal om je eigen bubbel af te bakenen. We zetten de zones dus niet meer automatisch vol met windschermen, op die manier geven we strandbezoekers meer vrijheid.

We delen het strand op in vijf goed herkenbare strandzones:

  1. Zone haven: vrij stranddeel met veel open ruimte, strandcoaches houden een oogje in het zeil;
  2. Zone Weststraat: een zone met veel strandbars, minder open ruimte en een matige drukte;
  3. Zone Casino: (zone King Beach in de Blankenbergse volksmond): de drukste strandzone, er is open ruimte, maar we bevelen aan om uit te wijken richting een andere zone bij grote drukte. Strandcoaches houden er een oogje in het zeil;
  4. Zone Velodroom: een zone met veel strandbars, minder open ruimte en een matige drukte;
  5. Zone Pier: een vrij stranddeel met veel open ruimte, strandcoaches houden een oogje in het zeil.

Toeristenstroom vanaf het station

Aan het station zullen we opnieuw aan crowdcontrol doen bij het toekomen van de treinen. Een combinatie van politie, gemeenschapswachten en coaches zal de toeristenstroom naar de alternatieve wegen richting strand leiden: in plaats van door de drukke Kerkstraat zal het volk op drukke momenten gespreid en geleid worden langs de Weststraat en de Onderwijsstraat. Op de grond zullen pijlen de bezoeker richting zone Haven en zone Pier begeleiden. Aan het Koning Leopold III-plein en bij het uitwandelen van het station komen twee grote LED-schermen met een druktebarometer per strandzone en met extra informatie. Het bestuur kan kort op de bal spelen om aankomende bezoekers correct te informeren.

Extra randparking

Het bestuur raadt bezoekers aan om gebruik te maken van de randparkings, waarbij je aan een voordelig tarief van € 5 per dag kan parkeren. Aan de randparkings zullen bezoekers ook begeleid worden richting de traditioneel minder drukke stranddelen: zone Haven en zone Pier. Sinds deze week zijn de werken aan de trambedding tussen Blankenberge en Zeebrugge afgerond, waardoor ook de parkeerplaatsen langs de Kustbaan terug beschikbaar zijn. We werken eraan om tijdens de zomermaanden een pop-uprandparking aan dienstencentrum De Bollaard te voorzien, dat zou plaats bieden aan ruim 150 extra wagens, op wandelafstand van de zone ‘vrij strand, Pier’.

Winkelcentrum

Het winkelcentrum afsluiten doen we énkel bij een worstcasescenario, als de drukte écht niet meer beheersbaar is. De nadarhekkens zullen klaarstaan, maar de Kerkstraat afsluiten doen we liever niet. We willen vooral inzetten op coaches die de mensenstroom actief begeleiden richting alternatieve routes. Ook de LED-schermen zullen de bezoeker hierover informeren. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van eenieder om drukke plaatsen te vermijden.

Politie-inzet

Het politiekorps krijgt een beperkte politieversterking. Ze zullen voornamelijk ingezet worden op het strand, op minder drukke momenten zullen ze ook door onze winkelstraten patrouilleren om een oogje in het zeil te houden.

Camera’s in de Kerkstraat, op het Koning Leopold III-plein, in de Weststraat en op de Zeedijk zullen nauwlettend gemonitord worden.

Probleem signaleren?

De burger heeft ook zelf verantwoordelijkheden, we vragen hen om een probleem (gevecht, schermutseling, overlast…) of enige onrust tijdig te melden om erger te voorkomen. Dat doe je door het noodnummer 101 te bellen, waardoor de politie snel ter plaatse is om erger te vermijden.

GAS-boetes

We stellen enkele prioriteiten die we met GAS-boetes trachten beteugelen:

  • het oneigenlijk gebruik van lachgas;
  • wanneer het gebruik van alcohol overlast creëert;
  • wanneer je in ontbloot bovenlijf of in strandkledij door de winkelstraat wandelt;
  • verbod van glazen flessen op het strand.

Met andere woorden, respectloos en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd deze zomer.