Cultuurraad

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, ook wel gekend onder de naam ‘cultuurraad’, is een onafhankelijk orgaan dat de stedelijke overheid advies verleent omtrent de culturele materie. De cultuurraad geeft adviezen aan het stadsbestuur over de verschillende aspecten van de werking en het beleid van het brede lokale cultuurbeleid.

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, organisaties en deskundigen.