Cultuurraad

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, ook wel bekend onder de naam cultuurraad is een onafhankelijk orgaan dat de stedelijke overheid advies verleent omtrent de culturele materie. De cultuurraad geeft adviezen aan het stadsbestuur over de verschillende aspecten van de werking en het beleid van het brede lokale cultuurbeleid.

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, organisaties en deskundigen.

Oproep!

Ben je deskundige op vlak van het brede cultuurveld? Heb je interesse om het stadsbestuur te adviseren rond allerlei culturele materies? Stel je dan kandidaat. 

  1. Lidmaatschap algemene vergadering cultuurraad

Naast alle culturele verenigingen worden bij een nieuwe legislatuur ook deskundigen binnen de culturele sector uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de Algemene Vergadering van de cultuurraad. 

Kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. vanuit zijn werkervaring en/of zijn engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten;
  2. zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de SRC te realiseren;
  3. niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen;
  4. geen politiek mandaat bekleden;
  5. in de gemeente Blankenberge wonen;
  6. minimum achttien jaar oud zijn;
    (Statuten 8.6)

Zij kunnen ook deel uitmaken van het bestuur en zich ook hiervoor kandidaat stellen:

  1. Het bestuur van de cultuurraad

Het bestuur van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid is deels samengesteld uit afgevaardigden van de verenigingen en deels uit deskundigen uit de culturele sector.

Wij doen dus hierbij een oproep naar kandidaten voor het bestuur van de cultuurraad. 

Gemiddeld komt het bestuur van de cultuurraad maandelijks bijeen (met uitzondering van juli en augustus).

De procedure voorziet ook de verkiezing van een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Bestuursleden van de cultuurraad uit de vorige legislatuur zijn herkiesbaar. Bestuursleden moeten stemgerechtigd lid (effectieve afgevaardigde of deskundige) zijn van de algemene vergadering. 

Praktisch

Nog vragen? Contacteer Ann Dewaele - ann.dewaele@blankenberge.be - T 050 636 600

Zin om je kandidatuur in te dienen?
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met maandag 25 februari 2019 door het indienen van de ingevulde formulieren in bijlage, bij voorkeur per e-mail naar cultuur@blankenberge.be of per post (Cultuurraad Blankenberge - Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge).