Cultuurraad

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, ook wel bekend onder de naam cultuurraad is een onafhankelijk orgaan dat de stedelijke overheid advies verleent omtrent de culturele materie. De cultuurraad geeft adviezen aan het stadsbestuur over de verschillende aspecten van de werking en het beleid van het brede lokale cultuurbeleid.

De cultuurraad geeft o.a. haar advies over de meerjarenplanning betreffende het lokale cultuurbeleid. Op de vergadering d.d. 07.11.2013 gaf de cultuurraad een positief advies over het meerjarenplan 2014-2019 van het stadsbestuur.

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, organisaties en deskundigen.

Samenstelling