Dag van de boerennatuur: landbouwers, partners in natuurbeheer [GEANNULEERD]

Vanwege het coronavirus wordt dit evenement geannuleerd!

Ontdek de boer én de natuur in je buurt. Trek erop uit met een vogelaar en ontdek de vogels van de boerennatuur. Zoek de veldleeuwerik, de patrijs, de kievit, de blauwe kiekendief... Kijk hoe de vleermuizen leven in de koeienstal. 
Aanhoor de verhalen van de natuurbeheerders en een gastboer die vertelt over zijn ervaringen als veehouder in het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen!
Een gezonde verstandhouding tussen landbouwers en natuurbeschermers straalt af op de gemeenschap en zorgt voor een groter draagvlak voor allebei.

Meebrengen: stevige stapschoenen en een verrrekijker.

In het bezoekerscentrum kun je eventueel een verrekijker lenen.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Organisatie

Natuurpunt Blankenberge