Defecte straatverlichting melden

Heb je een kapotte straatlamp opgemerkt? Meld het dan via de website van Fluvius www.straatlampen.be. Het is belangrijk dat je zo precies mogelijk aangeeft welke straatlamp defect is. Melden kan op twee manieren:

  • via het steunnummer dat je vindt op de gele sticker op de paal of op het gevelkastje van de straatlamp.
  • via de locatie: identificeer de lamp via een adres of een naburig herkenningspunt.

Vind je het defecte lichtpunt niet terug?

Dan is de lamp waarschijnlijk niet in beheer van Fluvius. Zo valt de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen voornamelijk onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ook andere overheden of instellingen zoals Infrabel of het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (AMDK) kunnen openbare verlichting plaatsen op het openbaar domein.

Verwittig in dat geval de dienst Openbaar domein via openbaardomein@blankenberge.be of T 050 636 730. Omschrijf duidelijk de locatie van de lamp en geef het steunnummer door, onze medewerkers bezorgen de info aan de juiste beheerder.

Let op: Brandt de lamp tussen 23 uur en 05 uur niet, maar wel ervoor en erna? Dan is het geen defect. In Blankenberge doven we de straatverlichting ’s nachts om energie te besparen.