Deskundige Bibliotheek (B1-B3)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van deskundige Bibliotheek (B1-B3) vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, dit voor een contract van onbepaalde duur.

Ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan in de Blankenbergse bibliotheek? Goede keuze! De bib, gevestigd in één van de mooiste gebouwen van onze badstad, is niet alleen een uitleen- en studeerplek, maar ook een ontmoetingsplaats en een belevingscentrum. Haar up-to-date collectie prikkelt constant nieuwsgierige mensen.

De bibliotheek is bovenal een dynamische instelling. We zijn dan ook uitermate trots op onze infrastructuur, op ons inspirerend activiteitenaanbod, op onze kwalitatieve (digitale) dienstverlening, op onze scholenwerking en op de samenwerking met diverse lokale partners. Kortom, de bib is een werkomgeving om naar uit te kijken, hier wil je werken!

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een bachelordiploma of van een gelijkwaardig diploma.
  • Bij voorkeur houder zijn van een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen. 
  • Houder zijn van het rijbewijs B.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Bij voorkeur houder zijn van een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen. 
  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau C.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Houder zijn van het rijbewijs B.
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Bijzondere aandacht wordt o.a. besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, het kunnen bepalen van prioriteiten, het bezitten van een hoge mate van inzet, het beschikken over een sterke verantwoordelijkheidszin en het bezitten van goede communicatieve vaardigheden.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal B1-B3, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector kan voor maximum 6 jaar toegekend worden indien beroepservaring relevant is voor de in te nemen functie. Er kan een weddenberekening aan de personeelsdienst gevraagd worden.

Wij bieden jou

Een boeiende job in contractueel dienstverband, een dynamische en uitermate aantrekkelijke werkomgeving, topcollega's en tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling van je woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 31 januari 2021 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, een kopie van het rijbewijs B, een recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.