Deskundige interne preventie (B1-B3)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge zal een deskundige interne preventie (B1-B3) aanwerven in vast verband.

Aanwervingsvoorwaarden

  • minstens houder zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in een specialiteit passend voor de uitoefening van het omschreven werkdomein
  • houder zijn van een erkende cursus van het tweede niveau van de aanvullende vorming, zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseur van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Of je bent bereid die te volgen binnen de proefperiode.
  • houder zijn van het rijbewijs B
  • slagen voor de selectieproeven

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, flexibel zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten.

Wedde

Wordt berekend in weddenschalen B1-B3, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, interessante vakantieregeling, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk uiterlijk tot en met donderdag 24 oktober 2019 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data van de proeven zullen meegedeeld worden na afsluiting van de kandidaturen.