Diensthoofd Belastingen, concessies, verzekeringen en rechtsgedingen (A1a-A3a)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van diensthoofd Belastingen, concessies, verzekeringen en rechtsgedingen (A1a-A3a) in statutair verband vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit.

Wie ben je?

Wij zoeken een collega die instaat voor de dagdagelijkse leiding en coördinatie van de betrokken diensten. Jij bent dan ook een kei in het motiveren van medewerkers, want samen met hen bereik je de vooropgestelde doelstellingen. Vraagstukken ga jij vol enthousiasme te lijf. Je houdt er dan ook van om gerichte, correcte oplossingen te zoeken. Om dat te bereiken, spit je graag de relevante wetgeving uit of vind je de juiste kanalen om je bij te laten staan. 

Bekijk ook even de functiebeschrijving in bijlage en ontdek het uitdagende takenpakket! 

Aanwervingsvoorwaarden

  • je bent houder van een masterdiploma of van een gelijkwaardig diploma
  • je slaagt voor de selectieproeven

Bevorderingsvoorwaarden

  • je bezit minimum 2 jaar niveauanciënniteit in niveau B of C
  • je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste evaluatie
  • je slaagt voor de selectieproeven 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Bijzondere aandacht wordt o.a. besteed aan het bezitten van leidinggevende capaciteiten, het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, het bezitten van een hoge mate van inzet, het beschikken over een sterke verantwoordelijkheidszin en het bezitten van goede communicatieve vaardigheden.

Wedde

Aanvangswedde in weddeschaal A1a-A3a, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector kan voor maximum 6 jaar toegekend worden indien beroepservaring relevant is voor de in te nemen functie. Er kan steeds een weddeberekening aan de personeelsdienst gevraagd worden.

Wij bieden jou

Een boeiende en uitdagende job in statutair verband en tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer en bovenal: meer dan 620 topcollega's!

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 16 mei 2021 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be

Voeg aan je kandidatuur volgende zaken toe:

  • je sollicitatiebrief
  • je cv
  • een recent uittreksel uit het strafregister (hiermee toon je aan dat je een gedrag hebt dat overeenstemt met de job - als er op het uittreksel ongunstige vermeldingen staan, dan mag je hierover meer uitleg geven)
  • een kopie van je diploma

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.