Diensthoofd Belastingen, concessies, verzekeringen en rechtsgedingen (A1a-A3a)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van diensthoofd Belastingen, concessies, verzekeringen en rechtsgedingen (A1a-A3a) in statutair verband vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit.

Bekijk de functiebeschrijving in bijlage en ontdek het uitdagende takenpakket!

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een masterdiploma of van een gelijkwaardig diploma.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau B of C.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Bijzondere aandacht wordt o.a. besteed aan het bezitten van leidinggevende capaciteiten, het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, het bezitten van een hoge mate van inzet, het beschikken over een sterke verantwoordelijkheidszin en het bezitten van goede communicatieve vaardigheden.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal A1a-A3a, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector kan voor maximum 6 jaar toegekend worden indien beroepservaring relevant is voor de in te nemen functie. Er kan een weddenberekening aan de personeelsdienst gevraagd worden.

Wij bieden jou

Een boeiende job in statutair verband en tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 31 januari 2021 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.