Diensthoofd Sportdienst (B4-B5)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van diensthoofd Sportdienst (B4-B5) in vast verband vacant verklaard, te begeven bij aanwerving of bevordering.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een bachelordiploma of van een gelijkwaardig diploma.
  • Bij voorkeur houder zijn van een diploma van een beroepsgerichte opleiding Vlaamse Trainerschool.
  • Minimum 2 jaar relevante ervaring bezitten.
  • Houder zijn van het rijbewijs B.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau B of C.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Houder zijn van het rijbewijs B.
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, een sterke verantwoordelijkheidszin hebben en goede communicatieve vaardigheden bezitten.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal B4-B5, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector wordt toegekend ten belope van het gevraagde aantal jaren functierelevante ervaring. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, maaltijdcheques, interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 6 december 2020 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, bewijsstukken van de gevraagde ervaring, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.