Diensthoofd Veiligheid en Samenleven - Preventieambtenaar (B4-B5)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van diensthoofd Veiligheid en Samenleven - Preventieambtenaar (B4-B5) in statutair verband vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit. 

Als preventieambtenaar en diensthoofd van de bijzonder boeiende dienst Veiligheid en Samenleven sta je in voor een optimale taakverdeling. Je bent hierbij verantwoordelijk voor de snelle horizontale en verticale communicatie. Daarnaast sta je in voor de goede werking van de dienst en de zorgvuldige afhandeling van alle dossiers. Je beslist daarbij over eventuele delegatie van taken aan bepaalde personeelsleden.

Bekijk zeker even de functiebeschrijving in bijlage en ontdek het gevarieerde takenpakket! 

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een bachelordiploma of van een gelijkwaardig diploma, richting maatschappelijk assistent, optie maatschappelijk werk.
  • Minimum 2 jaar relevante ervaring bezitten.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau B of C.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Bijzondere aandacht wordt o.a. besteed aan de leidinggevende capaciteiten, het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, het kunnen bepalen van prioriteiten, het bezitten van een hoge mate van inzet, het beschikken over een sterke verantwoordelijkheidszin en het bezitten van goede communicatieve vaardigheden.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal B4-B5, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector wordt toegekend ten belope van het gevraagde aantal jaren functierelevante ervaring. Er kan een weddenberekening aan de personeelsdienst gevraagd worden.

Wij bieden jou

Een boeiende job in statutair verband en tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling van je woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 31 januari 2021 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, bewijsstukken van de gevraagde ervaring*, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

*Als bewijsstukken worden aanvaard: attesten van de vroegere werkgever met de nodige informatie over de uitgeoefende functie, de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie, evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie en/of zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.