Digital signage: informatieschermen op het openbaar domein

Projectnaam

Digital signage: informatieschermen op het openbaar domein van het Lokaal Bestuur Blankenberge

Start- en einddatum RFI

Tijdspanne waarbinnen je je interesse voor het project kan indienen:
13 april 2022 t.e.m. 13 mei 2022.

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge, Dienst Communicatie

J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, 1e verdiep

communicatie@blankenberge.be of T 050 636 590

Context en voorwerp van de RFI

Het Lokaal Bestuur Blankenberge wil werken maken van digital signage en wenst digitale schermen te plaatsen op enkele strategische locaties op het openbaar domein. Het bestuur wil dynamische, audiovisuele content aanbieden aan de inwoners, bezoekers of tweedverblijvers.

 • De digitale schermen moeten compatibel zijn met de digital signage mediaplayers van Brightsign (https://www.brightsign.biz/nl) om de nodige content naar de schermen te sturen. Binnen het lokaal bestuur werken we al met Brightsign, die werking willen we blijven hanteren.
  • dit impliceert dat we schermen wensen zonder advertisingmogelijkheden van een derde partij, we wensen de schermen in eigen beheer te hebben en zelf aan te sturen.
 • We wensen een overzicht van enkele strategisch sterke en dus aanbevolen locaties op het grondgebied Blankenberge (en Uitkerke):
  • Op het Koning Leopold III-plein wensen we zéker één scherm te plaatsen (graag een inplantingsvoorstel), maar we horen graag op welke andere strategische plaatsen en touchpoints het interessant is om extra schermen te plaatsen.
 • We ontvangen graag informatie over statische, vaste schermen als over verplaatsbare schermen. Graag ook aanbeveling naar specifieke schermgroottes, afhankelijk van de voorgestelde locaties op het openbaar domein.
 • Mogelijkheid tot regelmatige reiniging van de schermen door de aanbieder (incl. algemeen onderhoud)
 • Belangrijke (technische) kenmerken:
  • Ondersteuning van de belangrijkste bestandsextensies voor afbeeldingen en video’s;
  • De informatieschermen moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn, bestand tegen het gure zeeklimaat (o.a. rekening houden met zeezout en evt. corrosie),
  • er moet een goede ondersteuning zijn bij eventuele problemen en snelle oplossingstermijn
  • duurzame materialen en laag energieverbruik zijn een pluspunt: vb. minder sterke ledverlichting bij donker weer, sterkere verlichting bij zonnig weer
  • mogelijkheid tot personalisatie van de voet waarop het scherm moet staan;
  • ...
 • Welke aanvragen dienen er te gebeuren om de nodige vergunningen te verkrijgen of wat stipuleert de wetgeving m.b.t. het plaatsen van schermen langs bijvoorbeeld lokale of gewestwegen?

Verwachtingen

De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.

Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden.

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat het Lokaal Bestuur Blankenberge in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen.

De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

Timing uitrol project

 In het jaar 2022

Praktische regeling

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen 13 mei 2022.

Bij het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de dienst Communicatie de verantwoordelijkheid voor het behandelen van de ontvangen RFI’s. Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan:

Dienst Communicatie
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
T 050 636 590
communicatie@blankenberge.be

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels.

Vragen?

Heb je interesse in deze uitdaging? Bezorg ons dan tegen ten laatste 13 mei 2022 de gevraagde informatie. Daarna hoor je meer over de volgende stappen.