Sien online: de digitale rechtenverkenner

Weet jij of je recht hebt op premies of tegemoetkomingen? Je ontdekt het via de digitale rechtenverkenner.

De digitale trein is niet meer te stoppen. Veel dienstverlening gebeurt enkel nog digitaal. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners mee zijn, verankert lokaal bestuur Blankenberge e-inclusie stevig in het beleid. Het doel? Elke inwoner moet ten volle kunnen deelnemen aan het (digitale) leven en toegang hebben tot de dienstverlening.

Er zijn nog altijd te veel gezinnen die te weinig gebruik maken van hun recht op ondersteuning. De digitale rechtenverkenner Sien Online is daarbij een grote hulp. Het is een tool waarmee elke burger kan onderzoeken op welke tegemoetkomingen of premies hij of zij recht heeft.

Hoe werkt het?

  1. Surf naar https://rechtenverkenner.blankenberge.be 
  2. Zoek op thema en volgens de samenstelling van je gezin.
  3. Je krijgt een overzichtelijke en transparante opsomming van alle diensten, voordelen en rechten. 

Naar de rechtenverkenner