Directeur Zorg en Welzijn (A4a-A4b)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van directeur Zorg en Welzijn (A4a-A4b) in vast verband vacant verklaard, te begeven bij aanwerving of bevordering.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een masterdiploma of van een gelijkwaardig diploma.
  • Minimum 4 jaar relevante ervaring bezitten in een leidinggevende functie.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau A, B of C.
  • Minimum 4 jaar relevante ervaring bezitten in een leidinggevende functie.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de leidinggevende capaciteiten, het probleemoplossend vermogen, de hoge graad van zelfstandigheid en de uitstekende communicatieve vaardigheden. 

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal A4a-A4b, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector wordt toegekend ten belope van het gevraagde aantal jaren functierelevante ervaring. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, maaltijdcheques, interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 6 december 2020 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, bewijsstukken van de gevraagde ervaring, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.