Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Blankenberge

Blankenberge ijvert mee voor een betere wereld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit de wereld helpen van honger en armoede, maar ook om het zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs, proper water, gendergelijkheid, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, wegwerken van ongelijkheid en bouwen aan vrede.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) helpen ons om oplossingen te vinden voor deze complexe en urgente problemen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Alle zeventien doelstellingen raken aan de lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van steden en gemeenten. Het is op lokaal niveau, dicht bij de bevolking dat zowel de uitdagingen als de oplossingen liggen.

Blankenberge heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Heel wat initiatieven zagen het licht. Niet alleen vanuit het stadsbestuur, maar ook via initiatieven doorheen de hele stad. 

Duurzame initiatieven