Einde publieke raadpleging Ventilus RSS

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren.

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia tien infomarkten in tien gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2.000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden er heel wat vragen, bezorgheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden ze iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken zij iedereen die zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

Volgende stap

In het najaar van 2019 mag je de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. Op dat moment worden ook de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie duidelijk.

Binnenkort zal je de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be.

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 14 u.