Eindrapport T.OP Kustzone

Het Departement Omgeving en de Provincie West-Vlaanderen werken samen met de gemeenten in een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone (T.OP Kustzone), een programma waarbinnen ruimtelijke oplossingen worden aangereikt voor huidige en nieuw te verwachten uitdagingen in de kustregio van Vlaanderen.

Vanuit de gemeenten in die regio werden onder andere vragen gesteld over de mogelijkheden naar verdichting, maar ook vragen over de aanpak van reconversieprojecten, hoe om te gaan met vergrijzing en het woonaanbod voor eigen inwoners. In die context wordt op twee sporen verder gewerkt:

  • enerzijds in de studie Labo-Ruimte, Stedelijk Systeem Kust, waar inzichten gedeeld worden rond verdichting, ruimtelijk rendement, reconversie en bereikbaarheid;
  • anderzijds vanuit concrete vragen die leven in de afzonderlijke kustgemeenten.

In samenwerking met de stad Blankenberge werd een kortlopend traject opgezet om de mogelijkheden voor verdichting en reconversie te onderzoeken in het kustfront.

Het eindrapport van deze studie is vervat in een visienota, hier te na te lezen.