E-loket voor derden

Als advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris kan je online via het e-loket voor derden attesten aanvragen.

Toegang e-loket voor derden aanvragen

Eerst moet de hoofdadvocaat, -gerechtsdeurwaarder of -notaris bij dienst Burgerzaken een aanvraag indienen om de attesten online te kunnen aanvragen. Dit kan online via het e-loket.

Pas na goedkeuring van dienst Burgerzaken kan hij/zij medewerkers toevoegen die voor het kantoor attesten kunnen opvragen.

Online toegang tot het e-loket derden aanvragen

Attesten bevolking & burgerlijke stand opvragen

Nadat je toegang tot het e-loket voor derden hebt gekregen, kan je online bevolkingsattesten en attesten en uittreksels burgerlijke stand opvragen.


Online bevolkingsattesten opvragen

Online attesten en uittreksels burgerlijke stand opvragen