Wettelijke samenwoning (enkel voor wie om medische redenen niet naar het loket kan komen)