Energielening

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kan je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt geregeld via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Voor wie?

Prioritaire doelgroep.

Onderstaande personen behoren tot de prioritaire doelgroep en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest):

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 20.764 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met € 3.844 euro per persoon ten laste.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor energieleningen 2022).

Naast de prioritaire doelgroep hadden ook personen met exclusief nachttarief recht op een renteloze energielening.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, ...) konden tot eind 2020 een Energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.
  Sinds 2021 werd deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%)
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kon het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Voorwaarden

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen (vooral in de gemene delen van appartementsgebouwen).
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 12. Energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kon u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening aanvragen als:

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.

Sinds 1 september 2022: Mijn VerbouwLening

Deze Energielening werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening (hoger bedrag, voor ruimere inkomensgroepen, langere looptijd, uitbreiding private verhuur en verhuur via een sociaal verhuurkantoor).

Procedure

 • U kunt (sinds 1-9-2022) geen nieuwe Energielening meer aanvragen.
 • De kredietcommissie van het Energiehuis keurt uw ingediende aanvraag al dan niet goed. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaamse Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.
 • Zodra de energielening is afgesloten, staat uw Energiehuis in voor het beheer van uw lening. Voor al uw vragen die met uw dossier verband houden (ook bijv. wijziging rekeningnummer, domiciliëring, afbetalingen, ...) moet u dus contact opnemen met uw Energiehuis.

Bedrag

Het Energiehuis zal steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023 bedraagt de rentevoet 2,25% voor de looptijd van de lening.
 • In de periode 1 september 2022 tot 31 januari 2023 werd Mijn VerbouwLening renteloos aangeboden, vermits de wettelijke rentevoet toen onder 3% zat.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Regelgeving

 • Energiedecreet van 8/05/2009: Decreet van 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
 • BVR 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, art. 7.9.3, 7.9.3/1 , 7.9.3/2 en 7.9.3/3