Financieel getroffen door coronacrisis? RSS

Iedereen die gevolgen ervaart door de COVID-19-crisis heeft recht op steun. Deze steun is niet beperkt tot enkel leefloners, maar is ook voor iedereen die na een individuele analyse door het Sociaal Huis erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers (met aandacht voor eenoudergezinnen), jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, enz. 

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Welke tussenkomsten?

  • hulp bij huisvesting: inclusief de kosten, met uitzondering van de huurwaarborg; 
  • hulp inzake energie: d.w.z. het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning; 
  • psychosociale hulp: dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen;
  • hulp inzake gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, enz. & de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen; 
  • hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen; 
  • financiële hulp: voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten; 
  • basisbehoeften: voor o.a. tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, enz.; 
  • hulp voor de families in moeilijkheden: in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Kom ik in aanmerking?

Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem je contact op het met het Sociaal Huis Blankenberge via T 050 43 12 08 of ga je langs tijdens de openingsuren.

Gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2020 15.30 u.