Financiële dienst

De Financiële dienst is verantwoordelijk voor alle binnenkomende financiële verrichtingen en debiteurenbeheer alsook voor alle uitgaande financiële verrichtingen en crediteurenbeheer.