Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering,┬ádan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Voorwaarden

Het OCMW komt pas tussen als uw gezinsbudget de hospitalisatiekosten niet kan dragen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels)
  • schrapping handelsregister/BTW-nummer
  • kinderbijslag (strookje of uittreksel)
  • klevertje ziekenfonds
  • betaalbewijs gas, elektriciteit en huur
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de geneeskundige zorgen
  • doktersvoorschrift