Financiële tussenkomst in gezinshulp

Mensen met een beperkt inkomen worden soms geconfronteerd met moeilijkheden bij de betaling van de maandelijkse kosten in het kader van gezinshulp. Het OCMW kan beslissen een financiële tussenkomst te verlenen.

Hiervoor onderzoekt de sociale dienst van het OCMW uw financiële situatie.